ТУРИСТИЧЕСКА  АГЕНЦИЯ „ГАБИНО” -гр. ВАРНА

  1. Туристическа Агенция „Габино”- гр.Варна е лицензирана от Министерство на Икономиката и Енергетиката с Удостоверение за регистрация № РК-01-7247 за извършване на туристическа дейност „Туристически Агент”
  2. Туристическа Агенция „Габино”- гр.Варна извършва продажби на продукти на регистрирани Туроператори на фиксирани от тях цени, хотели и други доставчици на допълнителни туристиески услуги.
  3. Туристическа Агенция „Габино”- гр.Варна издава Туристически ваучери, договори а организирано пътуване и фактури само от името и за сметка на регистрираният Туроператор организиращ пътуването.
  4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае с общите условия за предлаганите от Агенцията организирани пътувания в офиса или от интернет сайта на фирмата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава оферти и информация за други улуги от сайта на фирмата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I.  УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

a/ Записване за пътуване е възможно по телефон, интернет, в офиса на Туристическа Агенция „Габино” или на удобно за клиента място, само от служители на агенцията или оторизирани от Агенцията лица.

б/ Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за реервация и внасяне на депозит.

в/ Депозитът е в размер между 30% и 50% в зависимост от изискванията на Туроператора организиращ пътуването.

г/ Втората вноска до пълния размер на услугата следва да се направи в зависимост с изскванията на Туроператора организиращ пътуването, но не по-късно от 20 дни преди датата на услугата.

д/ При записване за пътуване от 20 до 0 дни преди датата на отпътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да изплати 100% от стойността.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

а/ За всички ПОТРЕБИТЕЛИ валиден задграничен паспорт /за страни извън ЕС/ или лична карта /за страни в ЕС/;

б/ За деца под 18 г. Пътуващи с двамата родители – валиден задграничен паспорт /за страни извън ЕС/ или лична карта /за страни в ЕС/;

в/ За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Оригиналната декларация и две копия следва да се носи по време на екскурзията.

III. ВИЗИ

а/ При пътувания за страни членки на Европейският съюз не се изисква виза за български граждани.

б/ При евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор за организирано пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно неустойките  на съответния Туроператор организиращ пътуването.

в/ За пътувания в държави, за които се изискват визи за  български граждани, Агенцията и Туроператора организиращ пътуването ще съдействат на потребителя като му предоставят необходимите документи / резервации, ваучер, билети и др./

г/ По искане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Туроператора организиращ пътуването може да подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на Туроператора директно или чрез Агенцията, изискуемите от Посолството документи, както и да заплати необходимите такси и визата.

д/ Непредставянето на документите, незаплащането на таксите или неявяването в посолството за лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

е/ Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено и само на Посолството и не се гарантират от Агенцията или Туроператора организиращ пътуването. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в сътветната информация на Туроператора организиращ пътуването съгласно чл.28 от Закона за Туризма.

ж/ Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

IV. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цените са в лева. Обявени цени в други валути се калкулират в лева по фиксинга на БНБ установен за деня в който се извършва плащането.

а/ Заплащането може да се извърши в брой,  или по банков път чрез сметката на Агенцията.

б/ Цените за всяко едно пътуване включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно.

г/ Увеличение на цената е възможно: при покачване цените на горивата, изменение на размера на таксите свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписване на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ установен за  деня в който се извършва плащането.

V. ЗАСТРАХОВКИ

а/ Съгласно ЗТ,  Туроператора организиращ пътуването  осигурява застраховка „Медицински разходи и злополука в чужбина“, на всички ПОТРЕБИТЕЛИ заминаващи извън пределите на Република България. Застраховката трябва да е в сила по време на пътуването извън България. Туроператорът трябва да е сключил застрахователен договор „Отговорност на туроператора“ със застрахователно дружество.

б/ По желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срещу допълнително заплащане, може да се извърши застраховка на по-високо ниво и/или с Assistance.

в/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае с предоставената му застрахователна полица.

VI. ХОТЕЛИ

а/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ се настанява в хотели категория от 1/една/ звезда до 5/пет/звезди, което е посочено конкретно за всяка екскурзия. Настаняването е в двойни стаи. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните държави. Не всички хотели категория 3/три/звезди, разполагат с климатик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.

б/ Възможно е в някои от програмите  да се предлага настаняване в студиа. Студиата не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. По време на престоя спалното бельо не се сменя и студиата не се почистват. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано.

в/ Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ  пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително, при невъзможност на туроператора да го комбинира с друг клиент, пътуващ самостоятелно.

г/ При желание за настаняване в стая с три легла, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да има предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/.

д/ В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. Някои хотели разполагат с политика, забраняваща внасянето на храна и напитки в стаите. Агенцията  и Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност за налагането на глоби при нарушаване на тази политика.

е/При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не трябва да се забравя, че е необходимо да се заплатят тези услуги на рецепция.

ж/ Агенцията и Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

з/ Важно е да се знае, че при хранене на блок маса, включително на закуска, не е разрешено изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. Агенцията  и Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност за това.

и/ Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене – закуска, обяд или вечеря – се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. Възможно е в някои заведения да се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.

VII. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ

а/ За всички пътувания мястото и часът на тръгване се упоменават в предоставената програма.

б/ Мястото и часът на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини – демонстрации, стачки, трафик, забавяне по граничните и др., за което следва да уведомим ПОТРЕБИТЕЛЯ свевремено.

VIII. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

а/ Всички обявени часове са ориентировъни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нашите партньори обстоятелства. В тези случаи, Агенцията и Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

IX. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ

Всички екскурзии се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията и Туроператора организиращ пътуването  си запазват правото да анулират дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 5 дни преди датата на отпътуване.

В този случай, Агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.

X. ТРАНСПОРТ

а/ Автобусните екскурзии се провеждат с туристически автобуси. Автобусите са предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на Транспорта. По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши. Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност.

б/ Самолетните екскурзии се изпълняват с полети на различни авиокомпании. Трябва да се явите на летището за проверка поне 2 часа и половина преди часа на полета, отбелязан на билета. На много летища не се излъчват гласови съобщения и е необходимо да следите компютърните табла за указания. При закъснение на полет по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, авиокомпания или летище, стачка, действия за осигуряване на безопасност или отстраняване на технически проблем, Агенцията и Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност и не компенсират пропуснати услуги.

XI. БАГАЖ

а/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Република България и посещаваната страна.

б/ При самолетни пътувания на пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени норми /размери и килограми/, които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут.

ВНИМАНИЕ! Във Ваш интерес е никога да не пренасяте:  Чужд багаж, наркотични вещества (без лекарско предписание),  животни и растения, експлозиви, бяла и черна техника, съдове под налягане, фойерверки, леснозапалими твърди и течни вещества, отровни и инфекциозни субстанции, радиоактивни вещества.

XII.AKO ИМАТЕ СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Необходимо е да ни информирате своевременно за всички Ваши специални изисквания и желания преди да сключите договора за организираното пътуване, за да има възможност да се отговори на тях. Може да се наложи Туроператора организиращ пътуването да направи разходи за да осъществи Вашите специални изисквания и желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място.

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС И ТУРОПЕРАТОРA ОРГАНИЗИРАЩ ПЪТУВАНЕТО ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

а/ По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства.

б/ Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна Агенцията и на Туроператора организиращ пътуването или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи нашите партньори си запазват правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без Агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

XIV. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

а/ Преди пътуването – Агенцията и Туроператора организиращ пътуването си запазват правото да анулират без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас, нашите партньори или друго оторизирано от нас лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на Агенцията. В този случай, Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията.

б/ По време на пътуването – ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Ако Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място Агенцията и  Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност за последствията  и не възстановяват средства.

в/ Туроператора организиращ пътуването си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според тях или друго оторизирано от тях лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията и Туроператора организиращ пътуването не дължат обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.

г/ При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват неконсумираните услуги.

д/ При отпътуване за друг град или място, закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в Република България изцяло за своя сметка. В тези случаи, Агенцията и Туроператора организиращ пътуването не носят отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановяват средства за услугите, които не са консумирани.

XV. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ

а/Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като се представят в писмена форма в офиса, на Туристическа Агенция „Габино”.

б/Смяна на дата или промяна на имената на турист в договора за организирано пътуване подлежат на одобрение от страна на Агенцията. В случай на липса на одобрение, влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки на съответния Туроператор.

в/ В случай на анулация на самолетен билет неустойката е 100%. Смяна на дата, име или направление е възможно срещу анулационна такса, определена от авиокомпанията.

г/ При отказ от пътуване, заявено с договор в „последния момент“ – до 10 /десет/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на пълната сума на услугата.

д/ Агенцията и  Туроператора организиращ пътуването си запазват правото да анулират пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки.

XVI. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ

а/ Агенцията не носи отговорност за качеството на  туристическите услуги, включени в програмата на Туроператора организиращ пътуването.

б/ Крайният срок, в който ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава или анулира пътуването на потребителите за самолетните програми е до 2 работни дни след сключване на Договора за организирано пътуване. В случай, че в рамките на този срок не се получи потвърждение за пътуването, ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от пътуването, като му се възстановят всички внесени суми.

в/ Агенцията не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

г/ Агенцията не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките, посочени в договора за организирано пътуване.

д/ Агенцията не носи отговорност при закъснение на полет над 1 час, независимо от причините (вкл. и по вина на авикомпанията). По тази причина предварително заявения трансфер на летището може да се гарантира до 1 час от предварително обявения час за пристигане. При съдействие от страна на туриста при закъснение на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, агенцията ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, туристът поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания, а в случай, че не желае допълнителен трансфер, туристът поема на своя отговорност и за своя сметка придвижването до избрания хотел.

е/ Агенцията не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

ж/ Агенцията не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства или непреодолими събития.

з/ Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

и/ Агенцията не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.

й/ Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата.

к/ Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста,   Туроператора организиращ пътуването  му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

л/ Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.

м/ При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място. Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.

н/ В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си, туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на   Туроператора организиращ пътуването.

XVII. ОТСТЪПКИ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да ползват една от изброените отстъпки в програмите по свой избор.

а/ Деца до 12 г. – за всяка програма се предлага конкретна отстъпка за деца, ненавършили 12 години към датата на отпътуване!

б/  За групи над 10 туристи, пътуващи по автобусни екскурзии,  ползвате специална отстъпка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горе посочените общи условия не изключват допълнителни такива към конкретната оферта на съответния Туроператор организиращ пътуването.

Share Button

Сайтът използва бисквитки (cookies) повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close